1981
Volume 11, Issue 3
 • ISSN: 2044-1983
 • E-ISSN: 2044-3706

Abstract

The article examines women’s experiences in the punk scenes of Tallinn (Estonia) during the late Soviet (1970s–80s) and the initial post-Soviet period (1990s–2000s). The author is interested in how women perceived their identity inside those scenes and in relation to mainstream culture, as well as in the role of Tallinn’s urban space in scene creation. The article places a particular emphasis on examining the consistency in women’s experience of those scenes in the context of a society that witnessed the crumbling of Soviet rule. Theoretical background for the article is provided by subculture and gender studies. The material for analysis is drawn primarily from in-depth interviews with members of the subcultures concerned but also includes data from participatory observation and personal experience. In interpreting the data, the author has combined qualitative content analysis and discourse analysis (including context analysis).

Funding
This study was supported by the:
 • Estonian Research Council (Award 1102)
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1386/punk_00145_1
2023-01-17
2023-02-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aavik Kadri ( 2020;), ‘ “Ära ole lödipüks”: Maskuliinsuse muutuvatest ja vastuoluilstest ideaalidest tänapäeva Eestis. ’, Vikerkaar, February, http://www.vikerkaar.ee/archives/25713. Accessed 10 January 2022.
  [Google Scholar]
 2. Ainsaar, Mare. ( 2011;), ‘ Emigration and immigration. ’, Estonica, http://www.estonica.org/en/Society/Population/Emigration_and_immigration/. Accessed 14 January 2022.
  [Google Scholar]
 3. Allaste, Airi-Alina. ( 2001;), ‘ Klubikultuur Eestis. ’, in S. Helme, and J. Saar. (eds), Ülbed 90ndad. Probleemid, teemad ja tähendused 1990. aastate eesti kunstis, Tallinn:: Kaasaegse Eesti Kunsti Keskus;, pp. 6784.
  [Google Scholar]
 4. Allaste, Airi-Alina. (ed.) ( 2013), Subkultuurid: Elustiilide uurimused, Tallinn:: TLÜ Kirjastus;.
  [Google Scholar]
 5. Andes, Linda. ( 2002;), ‘ Growing up punk: Meaning and commitment careers in a contemporary youth subculture. ’, in J. S. Epstein. (ed.), Youth Culture: Identity in a Postmodern World, Hoboken, NJ:: Blackwell;, pp. 21231.
  [Google Scholar]
 6. Anon. ( 1999), Women in Transition: A Summary, Florence:: UNICEF;.
  [Google Scholar]
 7. Anon. ( 1990;), ‘ Juhtkiri. ’, Muusik, 1, p. 2.
  [Google Scholar]
 8. Anon. ( n.d.a;), ‘ Elu käikudes pärast tsiviilkaitset. ’, Linnamuuseum, http://linnamuuseum.wiseman.ee/bastionikaigud?cat_id=29&century=13. Accessed 20 April 2021.
  [Google Scholar]
 9. Anon. ( n.d.b;), ‘ History. ’, Sokos Hotels, https://www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru/history. Accessed 21 April 2021.
  [Google Scholar]
 10. Araste, Lii. ( 2013;), ‘ Eesti metal-subkultuur – areng ja kommunikatsioon läbi aastate. ’, in A.-A. Allaste. (ed.), Subkultuurid: Elustiilide uurimused, Tallinn:: TLÜ Kirjastus;, pp. 11941.
  [Google Scholar]
 11. Beer, David. ( 2014), Punk Sociology, London:: Palgrave Pivot;.
  [Google Scholar]
 12. Bohlman, Philip. ( 1993;), ‘ Musicology as a political act. ’, Journal of Musicology, 11:4, pp. 41136.
  [Google Scholar]
 13. Bowen, Glenn. ( 2009;), ‘ Document analysis as a qualitative research method. ’, Qualitative Research Journal, 9:2, pp. 2740.
  [Google Scholar]
 14. Brooks, Alison. ( 2016;), ‘ To what extent did class politics distinguish the punk rock movements of Britain and the United States in the 1970s?. ’, History Initiates, 4:1, pp. 219.
  [Google Scholar]
 15. Davidjants, Brigitta. ( 2021;), ‘ Eesti naine popmuusikas – suurejoonelisest estraadist mässava postsovetini. ’, Muusika, 3, pp. 2224.
  [Google Scholar]
 16. Fischer, Claude. ( 1995;), ‘ The subcultural theory of urbanism: A twentieth-year assessment. ’, American Journal of Sociology, 101:3, pp. 54377.
  [Google Scholar]
 17. Glaser, Barney, and Strauss, Anselm. ( 1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, New York:: Aldine Publishing;.
  [Google Scholar]
 18. Glass, Pepper G.. ( 2012;), ‘ Doing scene: Identity, space, and the interactional accomplishment of youth culture. ’, Journal of Contemporary Ethnography, 41:6, pp. 695716.
  [Google Scholar]
 19. Hänni, Liia. ( 2017), Omandireform 1991–2006, Tallinn:: Eesti Omanike Keskliit;.
  [Google Scholar]
 20. Haug, Jürgen. ( 1988;), ‘ J.M.K.E.. ’, Noorus, 7, pp. 3334.
  [Google Scholar]
 21. Haukanõmm-Kumer, Kaja. ( 2014;), ‘ 1944. aasta suur põgenemine ja eliidi lahkumine Eestist. ’, Tuna, 4, pp. 5056.
  [Google Scholar]
 22. Hodkinson, Peter. ( 2005;), ‘ Insider research in the study of youth cultures. ’, Journal of Youth Studies, 8:2, pp. 13149.
  [Google Scholar]
 23. Holland, Samantha. ( 2006), Alternative Femininities: Body, Age and Identity, Oxford:: Berg;.
  [Google Scholar]
 24. Ivask, Signe,, Saar, Sandra,, Kangur, Marii,, Hussar, Karoliina,, Laak, Brit,, Suija, Alar,, Šandali, Mark, and Heinlaid, Heini. ( 2019;), ‘ Aasta, mil ajakirjanduslikud piirid nihkuvad tundmatusse. ’, Delfi, 31 December, https://longread.delfi.ee/artiklid/aasta-mil-ajakirjanduslikud-piirid-nihkuvad-tundmatusse?id=88463463. Accessed 26 April 2021.
  [Google Scholar]
 25. Järve, Priit,, Loogma, Krista,, Terk, Erik, and Toomel, Katrin. ( 2021;), ‘ EIA 1995: Inimareng ja ühiskondlikud reformid. ’, in M. Lauristin. (ed.), Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all, pp. 8283.
  [Google Scholar]
 26. Järvekülg, Madis. ( 2017;), ‘ Harjumäel taaselustub legendaarne plaadimägi. ’, ERR, 24 May, https://kultuur.err.ee/597911/harjumael-taaselustub-legendaarne-plaadimagi. Accessed 15 August 2021.
  [Google Scholar]
 27. J.M.K.E. ( 1989), Külmale maale, vinyl album, Helsinki:: Stupido Records;.
  [Google Scholar]
 28. Kiis, Margus. ( 2016;), ‘ Viimane võimas aastakümme. ’, Müürileht, 14 February, pp. 1011.
  [Google Scholar]
 29. Kobin, Maarja. ( 2013;), ‘ Globaalse subkultuuri avaldumine Eestis: hip-hop kultuur Rakveres. ’, in A.-A. Allaste. (ed.), Subkultuurid: Elustiilide uurimused, Tallinn:: TLÜ Kirjastus;, pp. 16494.
  [Google Scholar]
 30. Kreegipuu, Tiiu. ( 2011;), ‘ Parteilisest tsensuurist Nõukogude Eestis. ’, Methis studia humaniora Estonica, 5:7, pp. 2840.
  [Google Scholar]
 31. Kruse, Holly. ( 1993;), ‘ Subcultural identity in alternative music culture. ’, Popular Music, 12:1, pp. 3342.
  [Google Scholar]
 32. Kudre, Daisy. ( 2018), Kooliõpilaste alkoholi tarvitamine 2003–2015: Eesti võrdlus naaberriikidega, Tartu:: Tartu Ülikool;.
  [Google Scholar]
 33. Külvet, Ahto. ( 2018;), ‘ Nõukogude hipidele tundmatu muusika. ’, Sirp, 17 August, https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c5-muusika/noukogude-hipidele-tundmatu-muusika. Accessed 13 January 2022.
  [Google Scholar]
 34. Kurvits, Roosmarii. ( 2019;), ‘ Kakskümmend viis aastat hiljem. Ajakirjanike meenutused nõukogude tsensuurist. ’, Methis studia humaniora Estonica, 18:23, pp. 14875.
  [Google Scholar]
 35. Leblanc, Lauraine. ( 2002), Pretty in Punk: Girls’ Gender Resistance in a Boys’ Subculture, New Brunswick, NJ:: Rutgers University Press;.
  [Google Scholar]
 36. Leivategija, Kadri. ( 2018), Videoinstallatsioon 90ndate Eesti klubikultuurist, Tartu:: Eesti Rahva Muuseum;.
  [Google Scholar]
 37. Mägi, Marilyn. ( 2017;), ‘ Seksi ei olnudki! Ideoloogilisest seksuaalkasvatusest Nõukogude Eestis. ’, Müürileht, 22 February, pp. 1819.
  [Google Scholar]
 38. McRobbie, Angela. ( 1994), Postmodernism and Popular Culture, London:: Routledge;.
  [Google Scholar]
 39. Mertelsmann, Olaf. ( 2010;), ‘ Life behind the “iron curtain”. ’, Estonica, http://www.estonica.org/en/Life_behind_the_’Iron_Curtain’. Accessed 26 April 2021.
  [Google Scholar]
 40. Mulvey, Laura. ( 1975;), ‘ Visual pleasure and narrative cinema. ’, Screen, 16:3, pp. 618.
  [Google Scholar]
 41. Muttika Jüri ( 2006;), ‘ Punamust.org – rahulikult mässav noorsugu. ’, Eesti Ekspress, 16 November, https://ekspress.delfi.ee/artikkel/69051451/punamustorg-rahulikult-massav-noorsugu. Accessed 30 April 2021.
  [Google Scholar]
 42. Nerman, Robert. ( 1998), Lasnamäe ajalugu, Tallinn:: Eesti Entsüklo- peediakirjastus;.
  [Google Scholar]
 43. Niineste, Mart. ( 2019;), ‘ Mis on eesti punk?. ’, Sirp, 7 June, pp. 2425.
  [Google Scholar]
 44. Pilkington, Hilary. ( 2014;), ‘ Punk, but not as we know it: rethinking punk from a post-socialist perspective. ’, in I. Gololobov,, H. Pilkington, and Y. B. Steinholt. (eds), Punk in Russia: Cultural Mutation from the ‘Useless’ to the ‘Moronic’, London:: Routledge;, pp. 121.
  [Google Scholar]
 45. Pilkington, Hilary,, Gololobov, Ivan, and Steinholt, Yngvar B.. ( 2014;), ‘ Conclusion. ’, in I. Gololobov,, H. Pilkington, and Y. B. Steinholt. (eds), Punk in Russia: Cultural Mutation from the ‘Useless’ to the ‘Moronic’, London:: Routledge;, pp. 196211.
  [Google Scholar]
 46. Pilvre, Barbi. ( 2011), Naiste meediarepresentatsioon Eesti ajakirjanduskultuuri ja ühiskonna kontekstis, Tartu:: Tartu Ülikooli kirjastus;.
  [Google Scholar]
 47. Robertson, Roland. ( 1994;), ‘ Globalisation or glocalisation?. ’, Journal of International Communication, 1:1, pp. 3352.
  [Google Scholar]
 48. Rosenberg, Jessica, and Garofalo, Gitana. ( 1998;), ‘ Riot grrrl: Revolution from within. ’, Feminisms and Youth Cultures, 23:3, pp. 80941.
  [Google Scholar]
 49. Ruus, Kertu. ( 2008;), ‘ Keskklass kosub. ’, Äripäev, 28 April, pp. 45.
  [Google Scholar]
 50. Saar, Jüri,, Markina, Anna,, Ahven, Andri,, Annist, Aet, and Ginter, Jaan. ( 2002), Kuritegevus Eestis 1991–2001, Tallinn:: EV Justiitsministeerium, TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut;.
  [Google Scholar]
 51. Sabin, Roger. (ed.) ( 1999), Punk Rock: So What? The Cultural Legacy of Punk, London:: Routledge;.
  [Google Scholar]
 52. Soon, Ervin. ( 2003;), ‘ From socialist product deficit to shops trading in foreign currencies. ’, Estonica, 30 September, www.estonica.org/en/Economy/Estonian_trade_and_services_sector_1991-2003/From_socialist_product_deficit_to_shops_trading_in_foreign_currencies/. Accessed 26 April 2021.
  [Google Scholar]
 53. Tartu Ülikool ( 1997), Tartu Ülikooli aastaaruanne 1996, Tartu:: Tartu Ülikool;.
  [Google Scholar]
 54. Trubetsky, Tõnu. ( 1987;), ‘ Esimene trükiproov. ’, Noorus, 2, p. 17.
  [Google Scholar]
 55. Turk, Pirjo. ( 2013;), ‘ Eesti punk – miilitsast presidendini. ’, in A.-A. Allaste. (ed.), Subkultuurid: Elustiilide uurimused, Tallinn:: TLÜ Kirjastus;, pp. 79118.
  [Google Scholar]
 56. Uusma, Hannaliisa. ( 2013;), ‘ “Põrandaalused jumalannad”: naised, kes manipuleerivad sooliste ja loominguliste normidega. ’, in A.-A. Allaste. (ed.), Subkultuurid: Elustiilide uurimused, Tallinn:: TLÜ Kirjastus;, pp. 232323.
  [Google Scholar]
 57. Uusma, Hannaliisa. ( 2014;), ‘ Romantiline macho: mässav mees Eesti punk-rokis. ’, Ariadne Lõng: nais- ja meesuuringute ajakiri, 14:1&2, pp. 4267.
  [Google Scholar]
 58. Vainola, Allan. ( 2011), Inventuur, Tallinn:: Eesti Ajalehed;.
  [Google Scholar]
 59. Vallaste, Triin. ( 2019;), ‘ Eestikeelse räppmuusika kujunemisest 1990. aastatel. ’, Vikerkaar, April, https://www.vikerkaar.ee/archives/2446. Accessed 10 January 2022.
  [Google Scholar]
 60. Valme, Valner. ( 2018;), ‘ Punk läheb eest ära. ’, Sirp, 16 March, sirp.ee/s1-artiklid/c9-sotsiaalia/punk-laheb-eest-ara. Accessed 16 January 2022.
  [Google Scholar]
 61. Vangonen, Joonas. ( 2017), Punkarite roll Eestis ning nende suhted ühiskonnaga 1985–1995, Tartu:: Tartu Ülikool;.
  [Google Scholar]
 62. Vangonen, Joonas, and Leis, Lauri. ( 2018;), ‘ Ich bin nur ein Übel. Punk in Estland – Aufstieg und Niedergang. ’, in A. Pehlemann. (ed.), Warschauer Punk Pakt: Punk im Ostblock 1977–1989, Mainz:: Ventil Verlag;, pp. 179200.
  [Google Scholar]
 63. Ventsel, Aimar. ( 2018;), ‘ Materdatud kaltsakatest perestroika-aja kangelasteks. ’, Sirp, 16 March, pp. 1012.
  [Google Scholar]
 64. Ventsel, Aimar. ( 2020), Punks and Skins United: Identity, Class and Economy of East German Subculture, New York:: Berghahn Books;.
  [Google Scholar]
 65. Vesker, Mait. ( 2018), Lääne mõjutustega klassikalise muusika jõudmine Nõukogude Liitu, Tartu:: Tartu Ülikool;.
  [Google Scholar]
 66. Viires, Piret. ( 2006), Postmodernism Eesti kirjanduskultuuris, Tartu:: Tartu Ülikool;.
  [Google Scholar]
 67. Way, Laura. ( 2019;), ‘ Just typical girls? An exploration of older women’s construction and maintenance of punk identities. ’, Ph.D. thesis, Leicester:: University of Leicester;.
  [Google Scholar]
 68. Way, Laura. ( 2020;), ‘ Punk is just a state of mind: Exploring what punk means to older punk women. ’, Sociological Review, 69:1, pp. 10722.
  [Google Scholar]
 69. Widjayanti, Ellina Permata,, Audina, Tarascania, and Santosa, Andrian. ( 2020;), ‘ The ambiguity of punk women “masculinity” in Kuehnert’s I Wanna Be Your Joey Ramone and Castellucci’s Beige novel. ’, Ethical Lingua: Journal of Language Teaching and Literature, 7:1, pp. 13648.
  [Google Scholar]
 70. Wiedemann, Vladimir. ( 2019), Tundmatu Liit: Hipid – Müstikud – Dissidendid. Nõukogude Liidu 20 viimast aastat insaideri pilguga Mälestusi 1968–1991, Tallinn:: Tänapäev;.
  [Google Scholar]
 71. Williams, J. Patrick. ( 2006;), ‘ Authentic identities: Straightedge subculture, music, and the internet. ’, Journal of Contemporary Ethnography, 35:2, pp. 173200.
  [Google Scholar]
 72. Davidjants, Brigitta. ( 2022;), ‘ Women’s experience in Estonian punk scenes during the transition from Soviet to post-Soviet society. ’, Punk & Post-Punk, 11:3, pp. 30730, https://doi.org/10.1386/punk_00145_1
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1386/punk_00145_1
Loading
/content/journals/10.1386/punk_00145_1
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Article
Keyword(s): gender; identity; post-Soviet; punk; subculture; women
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a success
Invalid data
An error occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error